രജസ്വല

0
1362

രൂപേഷ് ഏ. വി

രജസ്വലയായ പെണ്ണുടലുകള്‍ ഒരു പൂവാടിയാണ്…

ചെഞ്ചോര ഇതളുകളുള്ള ചെമ്പരത്തികള്‍ പോലെ,
ഓരോ ഋതുക്കളിലും അവള്‍ പൂക്കുന്നു…

വസന്താഗമത്തില്‍
ആ ആരാമങ്ങളില്‍ നിശബ്ദമായി ഒരു കുയില്‍ പാടുന്നുണ്ട്…

അടിവയിറ്റിലൊരാഷാഢം തിമിര്‍ത്തു പെയ്യുന്നുണ്ട്..

അതിശൈത്യത്തിലും കൊടും വേനലിലും അവള്‍ നിവര്‍ന്നുതന്നെ പൂക്കുന്നു…

ഊഷരമായ ഓരോ പെണ്ണുടലും പരിശുദ്ധിയില്‍ നേദിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളാകുന്നു..

എന്നിട്ടും ഈ വിശുദ്ധമായ പൂവുകളെ എന്തിനാണ് നാം അശുദ്ധമെന്നു വിളിക്കുന്നത്…. ?


ആത്മ ഓൺലൈനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും കവിതകൾ അയക്കാം:
8086451835 (WhatsApp)
editor@athmaonline.in

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here