പച്ചയായ ജീവിതങ്ങൾ

4
578

ഫോട്ടോ സ്റ്റോറി

ശാന്തി കൃഷ്ണ

നമ്മുടെ വഴികളും അതിരുകളും ചുറ്റുപാടുകളും വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ചുറ്റിലും കാണുന്ന പച്ചയായ കുറച്ച് ജീവിതങ്ങൾ ആണ് ഇവയെല്ലാം . പച്ച നിറത്തിന്റെ വിവിധതരം കാഴ്ചകൾ

arteria arteria_photo stories_shanthi krishna

arteria arteria_photo stories_shanthi krishna

arteria arteria_photo stories_shanthi krishna

arteria arteria_photo stories_shanthi krishna

arteria arteria_photo stories_shanthi krishna

arteria arteria_photo stories_shanthi krishna

arteria arteria_photo stories_shanthi krishna

arteria arteria_photo stories_shanthi krishna

arteria arteria_photo stories_shanthi krishna

arteria arteria_photo stories_shanthi krishna

arteria arteria_photo stories_shanthi krishna

arteria arteria_photo stories_shanthi krishna

 

 

4 COMMENTS

  1. മനസിന് തണുപ്പേകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ..
    പച്ച, നൊസ്റ്റാൾജിയയുടെ കൂടെ നിറമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ.

    ഇനിയും കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നവരുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കുക. ആശംസകൾ.. ♥️♥️

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here