കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

0
1025

7 ാം ക്ലാസ് ജയിച്ച 2018 ജൂൺ ഒന്നിന് 14 വയസ് കവിയാത്ത വിദ്യാർഥി (നി )കൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം: പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ നിശ്ചിത തിയതിക്കകം നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയോ രജിസ്റ്റ്രാരുടെ പേരിൽ തപാലിൽ അയക്കാവുന്നതാണ്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അപേക്ഷിക്കാവുന്ന കഥകളി വേഷം (വടക്കൻ, തെക്കൻ) കഥകളി സംഗീതം, ചെണ്ട, മദ്ദളം, മിഴാവ്, തിമില – പഞ്ചവാദ്യം, മൃദംഗം, കൂടിയാട്ടം പുരുഷ വേഷം, ചുട്ടി, ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ‘ തുള്ളൽ, കർണ്ണാടക സംഗീതം, പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അപേക്ഷിക്കാവുന്ന കൂടിയാട്ടം സ്ത്രീവേഷം, മോഹിനിയാട്ടം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.  അപേക്ഷയും പ്രോസ്പെക്ടസ്സും 2018: ഏപ്രിൽ 3 മുതൽ കലാമണ്ഡലം വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും (www.kalamandalm.org) ഡൗൺലോഡ് ചെയാവുന്നതാണ് പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി 2018 ഏപ്രിൽ 21 ‘ അപേക്ഷകർക്ക് പൊതുവിജ്ഞാന പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും 2018 മെയ് ‘2 ന് കലാമണ്ഡലം ആർട്ട് ഹർസെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളിൽ വെച്ചു നടക്കുന്ന പരീക്ഷയിൽ വിദ്യാർഥികൾ സ്വന്തം ചിലവിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. 2018 ജൂൺ 1 ന് 14 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഏപ്രിൽ 21-നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here