മടപ്പള്ളി കോളേജിൽ സാഹിത്യ ശില്പശാല

0
965

മടപ്പള്ളി ഗവ. കോളേജ്‌ മലയാള വിഭാഗം അറുപതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഊരാളുങ്കൽ കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ വാഗ്ഭടാനന്ദ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുമായി ചേർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജ്‌ – സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മൂന്നു ദിവസത്തെ സാഹിത്യ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ കൽപ്പറ്റ നാരായണനാണ് ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർ. സെപ്തംബർ 7, 8, 9 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ സർവകലാശാല / കോളേജ്‌ / സമാന്തര കോളേജ്‌ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. താൽപര്യമുള്ളവർ രചനയുടെ (കവിത / ചെറുകഥ/ നോവൽഭാഗം / തിരക്കഥാ ഭാഗം / ലേഖനം മുതലായവ) ഒരു പ്രതി സഹിതം സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടെ ഓഗസ്റ്റ് 25 നു മുമ്പായി വീരാൻകുട്ടി, വകുപ്പുമേധാവി, മലയാള വിഭാഗം, ഗവ. കോളേജ്‌ മടപ്പള്ളി, മടപ്പള്ളി കോളജ് പി.ഒ, വടകര 673 102 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ നേരിട്ട് വിവരമറിയിക്കുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here